hydroenergia
ul. Dolińska 16, 38-420 Korczyna
ul. Dolińska 16, 38-420 Korczyna
Urządzenie miernicze
Hydro-Energia

Ustalenie technicznej możliwości i opłacalności montażu urządzeń do pomiaru ciepła i ciepłej wody użytkowe

Od dnia 22 maja 2021 r. obowiązują nowe przepisy, dotyczące rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych, dotyczących ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej

Prawo Energetyczne

Od dnia 22 maja 2021 r. obowiązują nowe przepisy, dotyczące rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych, dotyczących ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Zapisy ustawy Prawo energetyczne art. 45a ust. 7 stanowią, że właściciele lub zarządcy budynków wielolokalowych, są zobowiązani wyposażyć budynki i grupy lokali w ciepłomierze. Natomiast lokale o ile jest to technicznie wykonalne i opłacalne powinni wyposażyć w ciepłomierze lub w podzielniki kosztów ogrzewania oraz w wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej. Urządzenia instalowane w lokalach powinny mieć funkcję zdalnego odczytu.

Natomiast art. 45a ust. 8 stanowi, że do rozliczania kosztów zakupu ciepła do budynku, w części dotyczącej ogrzewania lokali użytkowników, mogą być stosowane ciepłomierze lub podzielniki kosztów ogrzewania. Kubatura lub powierzchnia lokali może być stosowana tylko wówczas, jeśli zastosowanie ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania jest technicznie niewykonalne lub nieopłacalne

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

Na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach zarządca budynku wielolokalowego jest zobowiązany do wykonania analizy technicznej możliwości instalowania urządzeń oraz opłacalności stosowania.
Skontaktuj się z nami pod numerem 452 301 321 lub skorzystaj z formularza kontaktowego w celu umówienia usługi
Formularz kontaktowy