hydroenergia
ul. Dolińska 16, 38-420 Korczyna
ul. Dolińska 16, 38-420 Korczyna
Grzejnik w mieszkaniu
Hydro-Energia

Wyznaczanie współczynników LAF

Wyznaczanie współczynników LAF to proces analizowania i określania efektywności działania systemów wentylacyjnych w budynkach. LAF to skrót od „Local Airflow Fraction” (frakcja przepływu powietrza lokalnego), co oznacza stosunek powietrza odprowadzanego przez system wentylacji w danym pomieszczeniu do całkowitej objętości powietrza przepływającego przez to pomieszczenie.

Nowelizacja ustawy

Ze względu na nowelizację ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej, zmianie uległy przepisy Prawa energetycznego, nakładając na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek określenia współczynników wyrównawczych położenia lokalu w bryle budynku i uwzględniania ich w przyjętych rozliczeniach, w celu wyrównania ponoszonych kosztów za pobór energii cieplnej między lokalami mieszkalnymi. Istnieją dwie metody wyznaczania współczynników LAF – uproszczona oraz obliczeniowa. Najbardziej miarodajną metodą jest wyznaczenie współczynników wyrównawczych usytuowania lokali w bryle budynku, które uwzględniają niekorzystne pod względem energetycznym usytuowanie lokali mieszkalnych metodą obliczeniową.

Każdy lokal jest poddawany analizie, polegającej na obliczeniu jednostkowych strat ciepła oraz przyporządkowaniu do niego właściwych współczynników wyrównawczych.

W metodzie obliczeniowej uwzględnia się:

  • strefę klimatyczną, w której leży budynek
  • izolację termiczną przegród
  • osłonięcie budynku
  • stan techniczny budynku
  • rodzaj i powierzchnię przegród
  • usytuowanie budynku względem stron świata
  • stolarkę okienną i drzwiową
  • straty ciepła do lokali sąsiednich i klatek schodowych

Efektem prac audytowych jest kompleksowy raport końcowy.


Skontaktuj się z nami pod numerem 452 301 321 lub skorzystaj z formularza kontaktowego w celu umówienia usługi
Formularz kontaktowy